Materialer

MODUL 5. AUTOMATION AF LANDBRUGSMASKINER

5.1 Introduktion til automatiserede systemer (forelæsning): 5.1 Foredrag om introduktion til automatiserede systemer 5.1 Tutorretningslinjer for forelæsningen 5.2 Struktur af et automatiseret system (forelæsning): 5.2 Foredrag om struktur af et automatiseret system 5.2 Retningslinjer for forelæsningen 5.3 Kontrol af et automatiseret system (forelæsning): 5.3 Foredrag om kontrol af et automatiseret system 5.3 Tutorretningslinjer for forelæsningen 5.4 Robotik i afgrødeproduktion (forelæsning): 5.4 Foredrag om robot i afgrødeproduktion 5.4 Tutorretningslinjer for forelæsningen 5.5 Automationseksempler (praksis): 5.5 Studentretningslinjer for praksis 5.5 Tutorretningslinjer for…

0
Read More

MODUL 4. INFORMATION OG COMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) ENHEDER

4.1 Oversigt over ikt -enheder til præcisionslandbrug (forelæsning): 4.1 Foredrag om IKT -enheder til PA 4.2 Sag 1: Nordeuropa – VRA for nitrogengødning (casestudie): 4.2 Forelæsning af sag 1 – VRA -nitrogengødning 4.2 Studentretningslinjer for casestudien 4.2 Retningslinjer for casestudiet 4.3 Sag 2: Nordeuropa – PA med kontrolleret trafikopdræt (casestudie): 4.3 Forelæsning af sag 2 – PA med CTF 4.3 Studerendes retningslinjer for casestudien 4.4 Sag 3: Syduropa – VRA for pesticider i vinmarker (casestudie): 4.4 Forelæsning af sag 3…

0
Read More

MODUL 3. SENSORER OG ELEKTRONISKE SYSTEMER

3.1 Sensorer og elektroniske systemer (forelæsning): 3.1 Foredrag om introduktion til sensorer 3.2 Proximal sensing (forelæsning): 3.2 Foredrag om proximal sensing 3.3 Fjernfølelse (forelæsning): 3.3 Foredrag om fjernmåling 3.4 Praktisk af proksimal sensing (praksis): 3.4 Studerendes retningslinjer for praksis – proximal. 3.4 Yderligere materiale (ZIP -fil) 3.5 Praktisk med fjernmåling (praksis): 3.5 Studerendes retningslinjer for praksis 3.6 Brug tilfælde af sensorer (læsning): 3.6 Materiale til læsning 1 3.6 Materiale til læsning 2 3.6 Materiale til læsning 3 3.7 Casestudie af…

0
Read More

MODUL 2. GNSS OG GEO-REFERENCER

2.1 Introduktion til Global Navigation Satellite Systems (forelæsning): 2.1 Foredrag Introduktion GNSS 2.1 Tutor retningslinjer GNSS -forelæsning 2.2 Introduktion til GIS og GNSS (praksis): 2.2 Studentretningslinjer GIS -praksis 2.2 Tutor retningslinjer GIS -praksis 2.2 Yderligere materiale (link til Video GNSS) 2.2 Yderligere materiale (link til video GIS) 2.3 Satellitbilleder Datakilde (praksis): 2.3 Studerendes retningslinjer for praksis 2.3 Tutorretningslinjer DS -praksis 2.4 Konfiguration af en GNSS (praksis): 2.4 Studentretningslinjer GNSS -praksis 2.4 Tutorretningslinjer GNSS -praksis 2.5 Positioneringstjenester i realtid (praksis): 2.5…

0
Read More

MODUL 1: INTRODUKTION TIL PRÆCISIONSLANDBRUG

1.1 Introduktion til PA (forelæsning): 1.1 Foredrag Introduktion til PA 1.1.Lecture_introduction_dk 1.2 Definition af PA (praksis): 1.2.Practical_Videos introduction PA_student_dk 1.2.Practical_Videos introduction PA_teacher_dk 1.2 Yderligere materiale (link til video) 1.3 Introduktion til PA (læsning): 1.3.Reading_Definition PA & Future perspectives_dk 1.3 Læsningsdokument om introduktion til PA 1.3 Læsningsdokument om perspektiver af PA 1.4 Eksempler på præcisionslandbrug (casestudie): 1.4 Studieretningslinjer Casestudie 1.5 Omkostninger/fordel ved PA (praksis): 1.5 Studentretningslinjer Praksis 1.5 Vejledningsretningslinjer Praksis 1.6 Aktuelle tilfælde af PA (besøg): 1.6 Tutor retningslinjer Teknisk besøg…

0
Read More