4.1 Oversigt over ikt -enheder til præcisionslandbrug (forelæsning):

4.1 Foredrag om IKT -enheder til PA

4.2 Sag 1: Nordeuropa – VRA for nitrogengødning (casestudie):

4.2 Forelæsning af sag 1 – VRA -nitrogengødning
4.2 Studentretningslinjer for casestudien
4.2 Retningslinjer for casestudiet

4.3 Sag 2: Nordeuropa – PA med kontrolleret trafikopdræt (casestudie):

4.3 Forelæsning af sag 2 – PA med CTF
4.3 Studerendes retningslinjer for casestudien

4.4 Sag 3: Syduropa – VRA for pesticider i vinmarker (casestudie):

4.4 Forelæsning af sag 3 – VRA for pesticider
4.4 Studerendes retningslinjer for casestudien
4.4 Tutorretningslinjer for casestudien

4.5 Sag 4: Syduropa – Selektiv høst af druer (casestudie):

4.5 Forelæsning af sag 4 – Selektiv høstning
4.5 Studieretningslinjer for casestudien
4.5 Tutorretningslinjer for casestudien

4.6 Information om landbrugsstyring – Systemer og perspektiver (forelæsning):

4.6 Foredrag om FMI – Systemer og perspektiver

4.7 Evaluering:

4.7 Vurderingsspørgeskema