Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του έργου AgriCT

Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος Erasmus + είναι η ανάπτυξη και η διάδοση γνώσης στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας (Precision Agriculture), με έμφαση στους φοιτητές γεωπονικών επιστημών (ως μελλοντικοί επαγγελματίες) αλλά και στους ενεργούς επαγγελματίες γεωπόνους, μέσω της παροχής εξειδικευμένης συμβουλευτικής εκπαίδευσης.
Ο κυριότερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 5 εκπαιδευτικών πακέτων, που συμπεριλαμβάνουν πλήρες εκπαιδευτικό υλικό και πειραματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και απευθύνονται σε γεωπόνους και γεωργικούς συμβούλους που εργάζονται σε μικρά και μεσαία αγροκτήματα (Small and Medium Farms) στα ακόλουθα θέματα Γεωργίας ακριβείας:

1) Εισαγωγή στη γεωργία ακριβείας.
2) Αισθητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα.
3) GNSS και γεω-αναφορά.
4) Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής.
5) Αυτοματοποίηση γεωργικών μηχανημάτων.

Ενότητες