3.1 Αισθητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα (διάλεξη):

3.1 Διάλεξη Εισαγωγής στους Αισθητήρες

3.2 εγγύς ανίχνευση (διάλεξη):

3.2 Διάλεξη της εγγύς ανίχνευσης

3.3 Απομακρυσμένη ανίχνευση (διάλεξη):

3.3 Διάλεξη τηλεπισκόπησης

3.4 Πρακτικό της εγγύς ανίχνευσης (πρακτική):

3.4 Κατευθυντήριες γραμμές φοιτητών της πρακτικής – εγγύς.
3.4 Πρόσθετο υλικό (αρχείο ZIP)

3.5 Πρακτική της τηλεπισκόπησης (πρακτική):

3.5 Κατευθυντήριες γραμμές φοιτητών της πρακτικής

3.6 Χρήση περιπτώσεων αισθητήρων (ανάγνωση):

3.6 Υλικό για ανάγνωση 1
3.6 Υλικό για ανάγνωση 2
3.6 Υλικό για ανάγνωση 3

3.7 Μελέτη περίπτωσης της τηλεπισκόπησης (μελέτη περίπτωσης):

3.7 Κατευθυντήριες γραμμές σπουδαστών της μελέτης περίπτωσης

3.8 Συλλογή δεδομένων εγγύς αισθητήρων (επίσκεψη):

3.8 Κατευθυντήριες γραμμές σπουδαστών της επίσκεψης

3.9 Συλλογή δεδομένων απομακρυσμένων αισθητήρων (επίσκεψη):

3.9 Κατευθυντήριες γραμμές σπουδαστών της επίσκεψης

3.10 Αξιολόγηση:

3.10 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης