5.1 Εισαγωγή στα αυτοματοποιημένα συστήματα (διάλεξη):

5.1 Διάλεξη Εισαγωγής στα αυτοματοποιημένα συστήματα
5.1 Κατευθυντήριες γραμμές για τη διάλεξη

5.2 Δομή ενός αυτοματοποιημένου συστήματος (διάλεξη):

5.2 Διάλεξη δομής ενός αυτοματοποιημένου συστήματος
5.2 Κατευθυντήριες γραμμές για τη διάλεξη

5.3 Έλεγχος ενός αυτοματοποιημένου συστήματος (διάλεξη):

5.3 Διάλεξη ελέγχου ενός αυτοματοποιημένου συστήματος
5.3 Κατευθυντήριες γραμμές για τη διάλεξη

5.4 Ρομποτική στην καλλιέργεια (διάλεξη):

5.4 Διάλεξη ρομποτικής στην παραγωγή καλλιεργειών
5.4 Κατευθυντήριες γραμμές για τη διάλεξη

5.5 Παραδείγματα αυτοματισμού (πρακτική):

5.5 Κατευθυντήριες γραμμές φοιτητών της πρακτικής
5.5 Κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική

5.6 Παραδείγματα αυτοματισμού (ανάγνωση):

5.6 Κατευθυντήριες γραμμές σπουδαστών της ανάγνωσης
5.6 Υλικό για ανάγνωση

5.7 υιοθέτηση αυτοματοποιημένων συστημάτων (μελέτη περίπτωσης):

5.7 Κατευθυντήριες γραμμές σπουδαστών της μελέτης περίπτωσης

5.8 Πραγματικές εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν γεωργία ακριβείας (επίσκεψη):

5.8 Κατευθυντήριες γραμμές για την επίσκεψη

5.9 Αξιολόγηση:

5.9 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης