Το Ερευνητικό Σχέδιο

Το AgrICT ξεκίνησε με κύριο στόχο την αύξηση των ικανοτήτων (τρόπων αντιμετώπισης, δεξιοτήτων, γνώσεων) των γεωργικών συμβούλων που εργάζονται για μικρούς και μεσαίους αγρότες όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των εργαλείων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (Information and Communication Tools, ICT) για την ορθή εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος . Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι:

1) Ενημέρωση και μετάδοση γνώσεων σχετικά με τη Γεωργία Ακριβείας.

2) Παρουσίαση ειδικών και προσιτών λύσεων ICT για την εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας σε πραγματικές καταστάσεις του γεωργικού τομέα.

3) Προώθηση της εξατομικευμένης διάγνωσης των αναγκών σχετικά με τις λύσεις που προσφέρουν τα εργαλεία ICT και αξιολόγηση των απαιτήσεων και σχέση κόστους / οφέλους από την εφαρμογή τους.

4) Βελτίωση της επικοινωνίας, της γνώσης και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επαγγελματιών.

Συνεργάτες

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA-BARCELONATECH (UPC) (Ισπανία). Συντονιστής του έργου. Unitat de Mecanització Agraria (UMA-UPC). Η Μονάδα Γεωργικών Μηχανημάτων (UMA) είναι μια ομάδα μετάδοσης γνώσης και έρευνας που έχει ως κεντρικό πυρήνα τον κόσμο των γεωργικών μηχανημάτων, με μεγάλη εμπειρία ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας στην εφαρμογή φυτοφαρμάκων. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν από την UMA χωρίζονται σε τρία τμήματα: τη διδασκαλία, την έρευνα και τη μετάδοση τεχνολογίας. Η σχέση που διατηρεί ο όμιλος με τις κυριότερες εταιρείες του κλάδου (κατασκευαστές μηχανημάτων, γεωργικές οργανώσεις και αγροχημικές εταιρείες) καθιστά δυνατή την οργάνωση διδακτικών δραστηριοτήτων στις οποίες ο φοιτητής έχει τις τελευταίες γνώσεις στον τομέα, γεγονός που επιτρέπει μια τέλεια προσαρμοσμένη εκπαίδευση επαγγελματικών αναγκών. Αυτές οι γραμμές ενισχύθηκαν μέσω του συντονισμού του ευρωπαϊκού προγράμματος H2020 (INNOSETA) και της συμμετοχής σε ένα άλλο (OPTIMA, LIFE-PERFECT) για την περίοδο 2018-21.

Το Ίδρυμα για την Προώθηση της Γεωργικής Μηχανικής (Fundación para la Promocion de la Ingeniería Agronómica) της Ισπανίας είναι μια πρωτοβουλία της Επίσημης Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών του Λεβάντε και συνδέεται με το προτεκτοράτο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Αγροτικών και Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Ισπανίας. Κύριος στόχος του είναι να προωθήσει και να συμβάλει στην κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη του τομέα της γεωργίας, της διατροφής και του περιβάλλοντος. Για τους σκοπούς αυτούς, προωθεί την επιστημονική και τεχνική έρευνα στον τομέα των επαγγελματικών ενώσεων των γεωργικών μηχανικών με μελέτες, εργασίες και έργα.

Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας: Το Τμήμα Μηχανικών / Μονάδα Διαχείρισης Διεργασιών διεξάγει έρευνα και διδασκαλία στους τομείς της Μηχανικής Βιοσυστημάτων, καθώς και σε καινοτόμες τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν στη βιομηχανική παραγωγή και το βιο-παραγωγικό σύστημα. Η έρευνα περιλαμβάνει νέες αρχές παραγωγής σχετικά με την εφαρμογή ρομποτικών συστημάτων, αισθητήρων, μαθηματικών και φυσικών μοντέλων, συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, αναλύσεων συστημάτων και αναλύσεων βιωσιμότητας. Τα ερευνητικά θέματα περιελάμβαναν αναλύσεις και βελτιστοποιήσεις πόρων, ενσωμάτωση τεχνικών αξιολογήσεων διαχείρισης και ανάπτυξη και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης. Από την άποψη της αυτοματοποίησης και των έξυπνων μηχανών, έχουν διερευνηθεί εκτενώς πτυχές ελέγχου υψηλού επιπέδου, όπως σχεδιασμός αποστολών, προγραμματισμός διαδρομών και κατανομή εργασιών .

Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας των Επιστημών και των Τεχνολογιών για το Περιβάλλον και τη Γεωργία (IRSTEA) της Γαλλίας: Το IRSTEA είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια ασχολείται με τα σημαντικότερα θέματα ορθολογικής γεωργίας και αειφόρου ανάπτυξης των εδαφών, τη διαχείριση των υδάτων και τους σχετικούς κινδύνους, φαινόμενα ξηρασιών και πλημμύρων, τη μελέτη σύνθετων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και τη σχέσεις τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα): Το εργαστήριο Γεωργίας Ακριβείας, που ανήκει στο τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, θα εκπροσωπήσει το ΓΠΑ. Το τμήμα καλύπτει τον τομέα της έρευνας και της παροχής γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία γεωργικών μηχανημάτων, τον εξοπλισμό των γεωργικών επιχειρήσεων, την αυτοματοποίηση των γεωργικών παραγωγικών διαδικασιών, τις τεχνολογίες μετά τη συγκομιδή, την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μεταξύ άλλων τομέων, τα μέλη του εργαστηρίου ασχολούνται με θέματα μετρολογίας στη γεωργική μηχανική, την αυτοματοποιημένη γεωργία, την Γεωργία Ακριβείας και τη ρομποτική.