1.1 Εισαγωγή στο PA (διάλεξη):

1.1 Εισαγωγή στη διάλεξη
1.1 Κατευθυντήριες γραμμές για τη διάλεξη

1.2 Ορισμός του PA (πρακτική):

1.2 Κατευθυντήριες γραμμές φοιτητών της πρακτικής
1.2 Κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική
1.2 Πρόσθετο υλικό (σύνδεσμος προς βίντεο)

1.3 Εισαγωγή στο PA (ανάγνωση):

1.3 Κατευθυντήριες γραμμές σπουδαστών
1.3 Έγγραφο ανάγνωσης της εισαγωγής στο PA
1.3 Έγγραφο ανάγνωσης των προοπτικών του PA

1.4 Παραδείγματα γεωργίας ακριβείας (μελέτη περίπτωσης):

1.4 Μελέτη περίπτωσης φοιτητών

1,5 κόστος/όφελος της PA (πρακτική):

1.5 Κατευθυντήριες γραμμές φοιτητών
1.5 Οδηγίες για τους δασκάλους

1.6 Τρέχουσες περιπτώσεις PA (επίσκεψη):

1.6 Κατευθυντήριες γραμμές Εκπαιδευτή Τεχνική επίσκεψη

1.7 Αξιολόγηση:

1.7 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης