4.1 Επισκόπηση συσκευών ΤΠΕ για γεωργία ακριβείας (διάλεξη):

4.1 Διάλεξη συσκευών ΤΠΕ για PA

4.2 Περίπτωση 1: Βόρεια Ευρώπη – VRA του αζώτου λιπάσματος (μελέτη περίπτωσης):

4.2 Διάλεξη της υπόθεσης 1 – VRA Αζώτογερό
4.2 Κατευθυντήριες γραμμές σπουδαστών της μελέτης περίπτωσης
4.2 Κατευθυντήριες γραμμές για τη μελέτη περίπτωσης

4.3 Περίπτωση 2: Βόρεια Ευρώπη – PA με ελεγχόμενη καλλιέργεια κυκλοφορίας (μελέτη περίπτωσης):

4.3 Διάλεξη της υπόθεσης 2 – PA με CTF
4.3 Κατευθυντήριες γραμμές σπουδαστών της μελέτης περίπτωσης
4.3 Κατευθυντήριες γραμμές για τη μελέτη περίπτωσης

4.4 Περίπτωση 3: Νότια Ευρώπη – VRA φυτοφαρμάκων σε αμπελώνες (μελέτη περίπτωσης):

4.4 Διάλεξη της υπόθεσης 3 – VRA φυτοφαρμάκων
4.4 Κατευθυντήριες γραμμές σπουδαστών της μελέτης περίπτωσης
4.4 Κατευθυντήριες γραμμές για τη μελέτη περίπτωσης

4.5 Περίπτωση 4: Νότια Ευρώπη – Επιλεκτική συγκομιδή σταφυλιών (μελέτη περίπτωσης):

4.5 Διάλεξη της υπόθεσης 4 – Επιλεκτική συγκομιδή
4.5 Κατευθυντήριες γραμμές σπουδαστών της μελέτης περίπτωσης
4.5 Κατευθυντήριες γραμμές για τη μελέτη περίπτωσης

4.6 Πληροφορίες διαχείρισης αγροκτημάτων – Συστήματα & προοπτικές (διάλεξη):

4.6 Διάλεξη FMI – Συστήματα & Προοπτικές

4.7 Αξιολόγηση:

4.7 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.pdf