1.1 Εισαγωγή στο PA (διάλεξη): 1.1 Εισαγωγή στη διάλεξη 1.1 Κατευθυντήριες γραμμές για τη διάλεξη 1.2 Ορισμός του PA (πρακτική): 1.2 Κατευθυντήριες γραμμές φοιτητών της πρακτικής 1.2 Κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική 1.2 Πρόσθετο υλικό (σύνδεσμος προς βίντεο) 1.3 Εισαγωγή στο PA (ανάγνωση): 1.3 Κατευθυντήριες γραμμές σπουδαστών 1.3 Έγγραφο ανάγνωσης της εισαγωγής στο PA 1.3 Έγγραφο ανάγνωσης των προοπτικών του PA 1.4 Παραδείγματα γεωργίας ακριβείας (μελέτη περίπτωσης): 1.4 Μελέτη περίπτωσης φοιτητών 1,5 κόστος/όφελος της PA (πρακτική): 1.5 Κατευθυντήριες γραμμές φοιτητών…